Η ΣΕΥ

 • Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μία από τις έξι (6) Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και λειτουργούν από το Σεπτέμβριο του 2013...

  Συνέχεια »

 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 • Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985 και το Π.Δ. 107/86. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος...

  Συνέχεια »

 • ΟΡΑΜΑ

 • Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Π.Θ. φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σύγχρονη και εξωστρεφή ακαδημαϊκή μονάδα, που θα επιδεικνύει αριστεία στην εκπαίδευση και στην έρευνα, καθώς και ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλα τα έμβια όντα (άνθρωπος, ζώα)...

  Συνέχεια »